buriram03

ร่วมกันใส่ชุด อนุรักษ์ผ้าไทย

วันที่ 24 มี.ค. 66 พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันใส่ชุด อนุรักษ์ผ้าไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน

วันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์นำข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 5 นายร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ว

กิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน

นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์นำข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 5 นายร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ว

จัดทำโครงการอาหารกลางวันปันสุข

วันที่ 22 มี.ค.2566 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ๔)พฐ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันปันสุข ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

วันที่ 22 มี.ค. 66 เวลา 16.00 น.พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ จุดให้บริการประชาชน ภายในแต่ละแผนกงาน และรถยนต์สำหรับใช้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การฝึกประจำสัปดาห์

วันที่ 22 มี.ค.66 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day.

วันที่ 22 มี.ค.66 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ว

วันที่ 22 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์นำข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน 5 นายร่วมสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย แข็งแรงโดยเร็ว

Page 1 of 22
1 2 3 22