ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ “ จิตอาสา” ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดทุ่งโพธิ์

วันนี้ 16 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น.
พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท. (สบ ๔) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ “ จิตอาสา” ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมกันทำความสะอาดวัด บริเวณรอบๆ ศาลาการเปรียญ อาวุธปัญญานุสรณ์ 73 ปี พระราชพิศาลสุธี และห้องน้ำ ณ วัดทุ่งโพธิ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการ และแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *