เข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์

วันที่ 15 มี.ค.66 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *