อวยพรวันคล้ายวันเกิดและมอบของขวัญ วันเกิดย้อนหลังให้กับ ร.ต.ต.หญิง เกียรติขจร พิชญ์ประเสริฐ รอง สว.(อก.)พฐ.จว.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่ 18 ม.ค.2566 เวลา 09.30น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดและมอบของขวัญ วันเกิดย้อนหลังให้กับ ร.ต.ต.หญิง เกียรติขจร พิชญ์ประเสริฐ รอง สว.(อก.)พฐ.จว.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *