กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day.

วันที่ 18 ม.ค. 66เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day. โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *