การฝึกประจำสัปดาห์ 22มิ.ย.65

พ.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ ลี้ประเสริฐ นวท.(สบ 4)พฐ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์ ตามหนังสือ สพฐ.ตร.ที่0032.111/2691 ลง 1 พ.ย.64 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมประจำสัปดาห์ และประจำเดือน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร.กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย